text.skipToContent text.skipToNavigation

Products for the Better

590053


ICO GEN64-BASIC-150


GENESIS64 BASIC Application Server;Development;Adv.Client;150 Configured-Tags
  • Стандартен продукт
You don`t have an account and want to request a quote for this material? Click on Add to worklist and then Request Quotation
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Няма налична техническа информация Нещо неправилно?(mail link)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Кодове за поръчка
Европейски код за поръчка 590053
Класификационни данни
Продуктова група IAU83021
Описание на класа FA-Software: ICONICS GENESIS64
Група външни материали Стандартен продукт
Размери и тегло на пратката
Бруто тегло 0,001  KG
Обем 0  CDM
Код на стоката / за внос
Код на стоката 85235190
Страна на произход US
Промоции
Статус на продажба Standard  
Околна среда
Съвместимост с RoHS NOT IN SCOPE  
Надвишено ограничение на REACH NO  
Dangerous Goods Class NO  
WEEE NOT IN SCOPE  
Conformity
CE NOT IN SCOPE  
UKCA NOT IN SCOPE  
Нещо неправилно?(mail link)
compatible products
No compatibile products found for this product
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Няма намерени резервни части за този продукт